สุดยอดนวัตกรรมแห่งยุค ที่บ้านคุณต้องใช้

ของเล่นเด็กเพิ่มทักษะไอคิว

พ่อ แม่ ทุกคนล้วนอยากเห็นลูกเป็นเด็กที่เรียนเก่ง มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเนื่องในทุกช่วงวัย ทั้งนี้การที่พ่อ แม่ อยากให้ลูกเป็นอย่างที่ต้องการนั้น เราต้องมีการเสริมทักษะให้กับเด็ก ซึ่งการเสริมทักษะไอคิวให้กับลูกนั้น แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงหลัก คือ ช่วง 0-1 ปี 1-3 ปี และ 3-7 ปี การเสริมพัฒนาการ ไอคิว ให้กับเด็ก เป็นการเน้นการพัฒนาสมองซีกซ้าย ซึ่งการเสริมพัฒนาการที่ได้ผลควรจะต้องเป็นเกมส์หรือของเล่น ซึ่งเด็กจะมีความเพลิดเพลินมากกว่า อีกทั้งยังช่วยให้เด็กมีความกล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีสติได้ดีอีกด้วย ของเล่นหรือเกมส์ที่เพิ่มพัฒนาการไอคิวเด็กมีดังนี้ ช่วงอายุ 0-1 ปี จะเป็นการเรียนรู้ในด้านการมอง การได้ยิน การสัมผัส ซึ่งของเล่นของเด็กช่วงวัยนี้จะเน้นสีสันที่สดใส เพื่อกระตุ้นความสนใจ โดยสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น 2 ช่วง ช่วง 0-6 เดือน  ของเล่นที่เสริมพัฒนาการ เช่น โมบายลายกราฟฟิกต่างๆ ที่มีสีสันสดใส กล่องดนตรี หรือ…

Read More