สุดยอดนวัตกรรมแห่งยุค ที่บ้านคุณต้องใช้

ของเล่นเด็กเพิ่มทักษะไอคิว

พ่อ แม่ ทุกคนล้วนอยากเห็นลูกเป็นเด็กที่เรียนเก่ง มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเนื่องในทุกช่วงวัย ทั้งนี้การที่พ่อ แม่ อยากให้ลูกเป็นอย่างที่ต้องการนั้น เราต้องมีการเสริมทักษะให้กับเด็ก ซึ่งการเสริมทักษะไอคิวให้กับลูกนั้น แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงหลัก คือ ช่วง 0-1 ปี 1-3 ปี และ 3-7 ปี

การเสริมพัฒนาการ ไอคิว ให้กับเด็ก เป็นการเน้นการพัฒนาสมองซีกซ้าย ซึ่งการเสริมพัฒนาการที่ได้ผลควรจะต้องเป็นเกมส์หรือของเล่น ซึ่งเด็กจะมีความเพลิดเพลินมากกว่า อีกทั้งยังช่วยให้เด็กมีความกล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีสติได้ดีอีกด้วย ของเล่นหรือเกมส์ที่เพิ่มพัฒนาการไอคิวเด็กมีดังนี้

ช่วงอายุ 0-1 ปี จะเป็นการเรียนรู้ในด้านการมอง การได้ยิน การสัมผัส ซึ่งของเล่นของเด็กช่วงวัยนี้จะเน้นสีสันที่สดใส เพื่อกระตุ้นความสนใจ โดยสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น 2 ช่วง

  • ช่วง 0-6 เดือน  ของเล่นที่เสริมพัฒนาการ เช่น โมบายลายกราฟฟิกต่างๆ ที่มีสีสันสดใส กล่องดนตรี หรือ ของเล่นที่เขย่า บีบ แล้วเกิดเสียง เป็นต้น
  • ช่วง 6 เดือน – 1 ปี ของเล่นในช่วงนี้ เช่น ยางกัดรูปทรงต่างๆ ของเล่นประเภทลาก จูง เป็นต้น

ช่วงอายุ 1-3 ปี เด็กในช่วงวัยนี้จะสามารถตอบโต้กับผู้ใหญ่ได้รู้เรื่องแล้ว และทำตามคำสั่งแบบง่ายๆ ได้ ของเล่นที่เสริมทักษะควรเป็นในด้านของความจำ ความเข้าใจวิธีการเล่นเกมส์ เช่น บล็อกต่อสร้างเป็นบ้าน หรือ รูปแบบต่างๆ ที่ตักทราย ใช้ในการขุดหรือตัก ลูกบอล ห่วงยาง เป็นต้น

ช่วงอายุ 3-7 ปี วัยนี้เป็นวัยก่อนเข้าประถม ของเล่นควรจะเน้นเรื่องการให้เด็กได้รู้จักการคิด แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ของเล่นเด็กในช่วงวัยนี้จะมีลำดับจากง่ายไปหายากมีจินตนาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ลูกบอลใหญ่น้ำหนักเบา ชุดทำอาหาร ชุดคุณหมอ โดมิโน สร้างเมือด้วยบล็อกไม้ จิ๊กซอว์ตัวเลข/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

นอกจากการเสริมพัฒนาการ ไอคิว ให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัยแล้ว พ่อ แม่ ควรสอนให้ลูกรู้จักการแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อน การตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ฝึกการคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ด้วย หากเด็กขาดประสบการณ์ในการเล่นแล้ว นอกจากระดับไอคิวจะไม่สามารถเท่ากับอายุ เด็กก็ต้องการคำแนะนำจากผู้ใหญ่ ซึ่งบางเรื่องตัวเด็กเอง สามารถคิดและตัดสินใจได้เองตามช่วงวัย ทั้งนี้ การที่ประเทศชาติจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพได้นั้น ต้องเริ่มมาจากเด็กที่มีพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ เป็นคนมีน้ำใจ รู้จักเสียสละ เพื่อประเทศของเราจะได้เป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต